Hodnota

Jaký je maximální praktický TTL
Maximální hodnota TTL je 255, maximální hodnota jednoho oktetu. Doporučená počáteční hodnota je 64. Hodnotu doby dožití lze považovat za horní hranici...
Co je třeba hledat pro zvýšení konverzního poměru vstupních stránek?
Přidáním relevance a hodnoty do CTA tlačítka a také změnou názvu formuláře se konverzní poměr vstupní stránky zvýšil o 31.54%. Nejlepší přístup je zam...
„(Nenastaveno)“ v Google Analytics
Hodnota (not set) znamená, že Google Analytics nedokázal přesně definovat, který požadavek přinesl na váš web organický provoz. Příčinou může být: Něk...
Má délka znaku domény vliv na hodnocení SEO??
Nemá žádnou přidanou hodnotu a může být dokonce vnímán jako „spamová“ aktivita. Délka domény by neměla ovlivnit vaše šance na dobré umístění. Podíváme...