Subdomény

Subadresář nebo subdoména pro blog? [duplikát]
Mám použít subdoménu pro blog?Mám použít subdomény nebo podadresáře?Je subdoména pro SEO lepší?Jsou subdomény špatné pro SEO?Je subdoména samostatným ...
Oddělené domény nebo subdomény pro každý produkt?
Je subdoména samostatným webem?Proč jsou subdomény špatné pro SEO?Můžete mít více subdomén?Mám použít subdomény nebo podadresáře?Jaký je rozdíl mezi s...
Používáte zemi nebo zemi a jazyk pro subdomény??
Na rozdíl od ccTLD vám subdomény umožňují soustředit se na konkrétní jazyk, nikoli na jednu zemi. Subdomény se často používají, když máte obsah ke sdí...
Bude hostování části mého webu s třetí stranou na mé subdoméně mít za následek SEO sankce?
Jsou subdomény špatné pro SEO?Je subdoména samostatným webem?Z jakých důvodů bude Google aktivně penalizovat váš web?Co mohu dělat se subdoménou?Mohou...
Mám použít skládané subdomény (sub-subdomény, sub-sub-subdomény, ...)?
Můžete naskládat subdomény?Fungují cookies napříč subdoménami?Jsou subdomény špatné pro SEO?Můžete mít dvě subdomény?Mohou mít subdomény tečky?Mohou m...
Zavedení CDN pro obrázky na subdoméně zředí náš PageRank nebo poškodí naše hodnocení?
Jsou subdomény špatné pro SEO?Ovlivňuje subdoména doménu?Co je to subdoména CDN?Jak řadíte subdoménu?Mám použít subdomény nebo podadresáře?Který zpětn...
SEO při přechodu na subdomény kvůli franšíze
Má subdoména vliv na SEO?Co je lepší pro subdoménu nebo složku SEO?Považuje Google subdomény za samostatné stránky?Jak řadíte subdoménu?Proč jsou subd...
Bude vzájemné propojení tří subdomén k sobě dobré pro SEO?
Jsou subdomény špatné pro SEO?Kolik subdomén může mít adresa URL?Co je lepší pro subdoménu nebo složku SEO?Můžete mít více subdomén?Mohou se subdomény...
Jak získat více subdomén v rámci domény
Může mít adresa URL více subdomén?Jak nastavím více subdomén?Můžete vytvořit sub subdoménu?Jak přesměruji všechny subdomény do hlavní domény?Jsou subd...