Události

Události Google Analytics a více kategorií
Jaké jsou události Google Analytics?Co jsou události a vlastní události v Google Analytics?Jaký je rozdíl mezi celkovými událostmi a jedinečnými událo...
Jak sledovat video události Jwplayer pomocí Universal Analytics?
Ve svém účtu Google Analytics přejděte buď na „Chování“ a poté na „Události“, nebo na „Real-Time“ a poté „Události.”Všechny události přehrávání najdet...
Jak číst data událostí Google Analytics?
Chcete -li zobrazit přehledy událostí:Přihlaste se do Google Analytics.Přejděte do svého zobrazení.Otevřete sestavy.Vyberte Chování > Události....
Sledování odchozích odkazů pomocí událostí Google Analytics
Můžete se dále přihlásit do služby Google Analytics a zkontrolovat ji také v přehledech v reálném čase. Jakmile svůj kontejner zveřejníte, začnete zaz...