Kódování

Lze kódování dokumentu deklarovat pomocí „charSet“ namísto „charset“?
Jaký je rozdíl mezi znakovou sadou a kódováním?Jak deklarujete kódování znaků?Jak určíte typ kódování?K čemu slouží znaková sada UTF-8?Co je standardn...
Může se kódování souboru změnit při použití FTP?
Pokud chcete, aby EFT používalo Unicode od začátku, můžete změnit počáteční kódování v rozhraní v dialogovém okně Nastavení FTP. Můžete zadat kódování...