Živel

Viditelnost prvků pomocí Správce značek Google
Co je to viditelnost prvků ve Správci značek Google?Co je viditelnost prvku?Co můžete sledovat pomocí Správce značek Google?Co je sledování viditelnos...
Jaký je rozdíl mezi mikrodaty a mikroformáty?
(Poznámka: mikrodata znamenají, že prvek musí mít jeden typ položky, zatímco mikroformáty umožňují, aby se na stejný prvek vztahovalo několik tříd....
zkontrolovat prvek na webové stránce zobrazené v prohlížeči Google Chrome
Kroky ke kontrole prvku v prohlížeči Google Chrome:Otevřete libovolný web v prohlížeči Chrome a vyberte prvek, který chcete zkontrolovat. ... Klikněte...
Mohu použít <link> tagy v těle dokumentu HTML?
Prvek LINK se může objevit pouze v záhlaví dokumentu. Prvek A se může objevit pouze v těle. Když je nastaven atribut href A elementu, element definuje...
Jaký je rozdíl mezi <span> a <div> tagy?
Div je prvek na úrovni bloku a span je vložený prvek. Div by měl být použit k zabalení částí dokumentu, zatímco rozpětí k zabalení malých částí textu,...
Použití stylu CSS na rozevírací seznam
Příklad vysvětleného HTML) Pomocí libovolného prvku otevřete rozevírací obsah, např.G. A &lt;rozpětí&gt;, nebo a &lt;knoflík&gt; živel. Použijte prvek...
Mikrodata vs. Mikroformáty
(Poznámka: mikrodata znamenají, že prvek musí mít jeden typ položky, zatímco mikroformáty umožňují, aby se na stejný prvek vztahovalo několik tříd....
Kdy použít prvek SECTION?
Prvek oddílu je obecný sémantický prvek. Použijte, když není vhodný žádný z ostatních prvků sémantického kontejneru. Kombinuje části vašeho dokumentu ...