Cookies

Nahrazuje GDPR zásady upozornění EU ohledně souborů cookie?
Vyžaduje GDPR zásady cookies?Je souborem cookie osobní údaje podle GDPR?Co říká GDPR o cookies?Vyžadují se zásady cookies?Jsou cookies osobní údaje?Mo...
Jak mohu zabránit tomu, aby služba Google Analytics odesílala soubory cookie na subdomény bez souborů cookie? [duplikát]
Bude Google Analytics sledovat subdomény?Jsou soubory cookie sdíleny mezi subdoménami?Jak mohu sdílet soubory cookie mezi subdoménami?Potřebujete sled...
Co znamená opt-out cookie v kontextu zákona EU o cookies?
Směrnice o soukromí a elektronických komunikacích v současné době předepisuje přístup „opt-out“, kdy lze soubory cookie ukládat do počítače uživatele,...
Jsou relační cookies vyňaty ze souhlasu podle GDPR?
Podle směrnice GDPR a směrnice o soukromí a elektronických komunikacích musí webová stránka požádat uživatele o souhlas s používáním souborů cookie, k...
Je možné blokovat soubory cookie, které jsou nastaveny externě hostovaným obsahem?
Jak zastavíte nastavování souborů cookie??Můžete blokovat cookies?Jak zablokuji soubory cookie třetích stran?Jsou cookies uloženy na serveru nebo klie...
Návštěvníci odesílající soubory cookie, které hostitel nikdy nenastavil
Mohou si klienti nastavit cookies?Kdo nastavuje cookie?Do cookies první strany vyžadují souhlas?Jsou cookies odesílány automaticky?Proč jsou cookies u...
Je vyžadováno uvedení každého souboru cookie podle názvu, aby byl v souladu se zákony EU/UK o souborech cookie?
Zákon o souborech cookie nevyžaduje, abyste soubory cookie uváděli po jednom, pouze uvedete jejich typ, použití a účel. Používáte-li soubory cookie tř...
Mají webové stránky možnost blokovat sledovače třetích stran? [Zavřeno]
Jak zablokuji sledovače třetích stran?Mám zablokovat cookies třetích stran??Jak zabráníte tomu, aby vás tracker profiloval?Blokuje Chrome výchozí soub...
Je v pořádku mít v univerzální analýze dva soubory cookie „_ga“, jeden pro doménu a jeden pro subdoménu
# ⇧ Pokud tedy skončíte s více soubory cookie _ga, mohou se stát dvě věci: sdílejí stejné ID klienta, tj.E. pohyb byl z domény vyšší úrovně do subdomé...