Případ

Je změna velkých písmen na malá písmena URL špatná pro SEO?
(Jelikož vyhledávače musí při přesměrování znovu indexovat vaše stránky, můžete si všimnout určitých změn v hodnocení, ale po nějaké době by mělo být ...
Proč adresy URL rozlišují malá a velká písmena?
Znaky URL jsou převedeny na hexadecimální kód (pokud jste si někdy všimli mezer v adresách URL zobrazovaných jako %20 atd.), a protože malá a velká pí...
Do rozdíly v řetězcích dotazů ovlivňují, zda je adresa URL kanonická?
Parametry dotazu na URL rozlišují malá a velká písmena?Je řetězec dotazu součástí adresy URL?Záleží na případu v URL?Jak napíšete platnou adresu URL p...
Lze službu Google Analytics nakonfigurovat tak, aby slučovala klíčová slova, která se liší pouze velkými písmeny / rozlišením malých a velkých písmen?
Záleží na velkých písmenech u klíčových slov?Rozlišuje velká a malá písmena v Google Analytics?Rozlišují velká a malá písmena v Google Ads klíčová slo...