Kbelík

Názvy souborů AWS S3 / preferovaný způsob správy souborů v kbelíku
Která z následujících je správná konvence pojmenování pro segment S3?Jak organizuji své vědra S3?Jaký je název lopaty v S3?Jaký je nejlepší způsob, ja...
Přenos AWS S3/Cloudfront/iAm mezi uživatelskými účty
Můžeme převést segment S3 z jednoho účtu na druhý?Jak převedu vlastnictví objektů Amazon S3 na jiný účet AWS?Jak přenesu data z jednoho účtu AWS do dr...
záloha AWS s3
S3 Zálohování a obnoveníZvolte Vytvořit kbelík.Do pole Název segmentu zadejte jedinečný název kompatibilní s DNS pro váš nový segment. ... Zvolte Vytv...